Царство България. 1737 год.

Йохан ван дер Бруген
Царство България. 1737 год.
Печатна, оцветена, 530 х 390 мм
Централен държавен архив (ЦДА) – София
Колекция от микрофилми (КМФ) 35, Инв. № 840/84

1737_Brugen_03Картата е изработена в типичния холандки стил с великолепна баракова заставка и знаме, на което личи герб с “вълк”. Границите на Царство България са стриктно очертани. Впечатлява, че в Чипровско селищната система е дадена доста подробно и сравнително точно, а под самото Чипровци (Chiprovatz) е изписано „резиденция на архиепископия” (Rezidentia Archiepisc.), като се има предвид Софийската католическа архиепископия. Тази карта изглежда повече от вероятна поръчка на български католици-францисканци – емигранти от Чипровци след разгрома на тяхното въстанието през 1688 г. Показателно е, че като крайно селище на югоизток е маркиран Ахтопол (Gotopoli). Като цяло за района на Странджанското Черноморие индикациите са сходни с онези от картите на Матеус Зойтер – включително и погрешното маркиране на езеро и селище Delcon,  вблизост с което е маркирано Gotopoli.

Comments are closed