Нова карта на Черно море и Константинополския канал

Тобиас Конрад Лотер
Нова карта на Черно море и Константинополския канал
60 – 70-те години на ХVІІІ в.
Печатна, оцветена, самостоятелна
Централен държавен архив (ЦДА) – София
Колекция от микрофилми (КМФ) 35, Инв. № 840/307

1760-70- T-K-Lotter-03В своята „Nova Mappa Maris Nigri et freti Constantinopolitani” Тобиас Конрад Лотер представя и отсечки от крайбрежния път, и основния навигационен маршрут покрай Западното Черноморие. Ахтопол (Gatopoli) е поставен между Verduizo и Salinidis. От Ахтопол излиза крайбрежен път, който минава през Салинидис, за да стигне до Стагнара.

Comments are closed