Търговска карта на България и Румелия. 1887 год.

Ф. Бианкони
Търговска карта на България и Румелия
. 1887 год.
печатна, оцветена (от книга)
Централен държавен архив (ЦДА) – София
Колекция от микрофилми (КМФ) 35, Инв. № 957/49

1887-Biankoni_02Ф. Бинакони е френски инженер и архитект на Отоманските железници. Занивама се активно и със статистика и картография. Известна е неговата “Етнографска и оро-хидрографска карта на Европейска Турция”, която е публикувана в “Етнография и статистика на Европейска Турция” (Париж 1877).
В Британската кралска библиотека се съхранява и неговата “Търговска карта на България и Румелия”. В нея с червен цвят са отбелязани стоките, които имат търговски характер. За Странджа са маркирани: пшеницата, царевицата и гроздето. Любопитно е, че и жълъда предизвиква търговски интерес – за силно развитата кожарска промишленост. В картата липсва Ахтопол, но като голямо селище е отбелязано Царево/Василико (Василкьой).

Лит.: Стоименов 2008

Comments are closed