Карта на Тракия, ІІ в. от 1542 г.

Клавдий Птоломей
Карта на Тракия, ІІ в. от 1542 г.
Печатна, оцветена, 33 х 25,5 см
ЦДА, КМФ 35, Инв. № 840/4

II-1542-Thracia-Ptolemeus-Munster-Petri-03111Тази „Карта на Тракия” (Tabula Thraciae) е реконструкция на Себастиян Мюнстер и Хенри Петри и е издадена в Базел през 1542 г. Клавдий Птолемей (ок. 83 – ок. 161 г.сл.Хр.) написва съчинението „География”, което е преведено на латински език от Якуб Ангел през 1406 г. с наслов „Космография”. До наши дни всъщност не е достигнала нито една оригинална карта на Птолемей. За картна подложка Мюнстер-Петри вземат т.нар. Девета европейска карта, издадена през 1478 г. от К. Свайнхайм и Арнолд Букинк.

Нейната номенклатура следва текста на Птолемей за Тракия [Ptol. 3.11.1-8], където е записано: „… На изток Тракия се ограничава с Пропонтида, оттам насетне с устието на Понт, което назовават Тракийски Босфор, след това с брега на Понт и оттам нататък чак до крайната точка на Долна Мизия, която по положение заема градусите 550—44040’… Стратегии в тая област откъм двете Мизии и около планината Хемус от запад насетне са тези: Дантелетике, Сардике, Усдикесике, Селетике… покрай морския бряг от Перинт чак до Аполония се простира стратегия Астике…

В карето като „тракийски градове” (Thraciae civitates) са отбелязани Peronticum и Tonzi, които в редица стари европейски карти се поместват на юг от Аполония (дн. Созопол) около Gatopoli.

Comments are closed