Карта на Велика Русия, Черно море и граничните провинции България, Романия и Анатолия, след 1716 г.

Йохан Баптист Хоман
Карта на Велика Русия, Черно море и граничните провинции България, Романия и Анатолия, след 1716 г.
Печатна, оцветена, 575 х 480 мм
Централен държавен архив (ЦДА) – София
Колекция от микрофилми (КМФ) 35, Инв. № 840/64

post 1716 - IBHoman-02Картографът Йохан Баптист Хоман живее и работи (от 1688 г. насетне) в Нюрнберг, като заема много информация и копира доста карти от своите холандски, френски и немски колеги. В тази карта сред географската номенклатура се откроява маркирането на Буджакска Татария (Tartaria Budziacensis, дн. Бесарабия), Малка Татария (Tartaria Minor, Крим), казашките територии (Territorium Cosacorum) и най-вече представянето на „Дунавското течение” (Fluenta Danubii) – дн Дяволско течение, което е нанесено доста точно за времето си – явно въз основа на сериозна навигационна информация. Ахтопол е изписан Attabuli и е поставен между Atlimani (Залива на коня – при Китен) и Midia, a syotwetnoto kонвенционално изображение на крепост е изрисувано над безименна река (Велека).

Лит.: Орачев 2005; Стоименов 2008.

Comments are closed