Романия (някога наричана Тракия) и съседните области България, Влахия, Сирфия (Добруджа). 1584 год.

Джакомо Гасталди/Касталди
Романия (някога наричана Тракия) и съседните области България, Влахия, Сирфия (Добруджа). 1584 год.
Печатна, оцветена, 500 х 365 мм
Централен държавен архив (ЦДА) – София
Колекция от микрофилми (КМФ) 35, Инв. № 840/19

1584-J-Castaldo-03111Въз основа на данни и от XIV век италианският картограф Гасталди представя Западния бряг на Черно море, който попада в Бесарабия (Bessarabia), Загора (Zagora) и Романия (Romania). С Романия всъщност са обозначени владенията на Ромейската (Византийската) империя в историко-географската област Тракия, а със Загора подвластните на българския цар Иван Александър земи: той в италианската традиция е и „император на Загора”. Ахтопол (Gatopoli) попада в Романия и е маркиран чрез конвенционално изображение на крепост върху шийката на добре очертан полуостров с показателно островче пред него. На север от Gatopoli е поместен Verduizo (дн. Китен), а на юг Stagnara: през XIV век това пристанище се е намирало на юг от нос Инеада (в Република Турция).
Лит. Орачев 2005; Стоименов 2008.

Comments are closed