Карта на Влахия, Сърбия, България, Романиа. 1589 г.

Герард Меркатор
Карта на Влахия, Сърбия, България, Романиа. 1589 г.
Печатна, оцветена, 46.5 х 34.5 см
ЦДА КМФ 35 инв. № 840/12
1634-GMERKATOR-031111111Известният математик и географ Герард Меркатор е роден във Фландрия, получава образованието си в Университета в Лувен. Още приживе придобива световна известност със своите карти на Европа и света, които изработва между 1554 и 1569 г. в гр. Дуисбург, за да се превърнат в еталон за поколения от картографи.
Представената карта е изработена през 1589 г. за неговия Атлас, който включва Италия и Балканския полуостров. Тя е гравирана наново от Я. Блау през 1634 г. за неговия “Atlas Novus”.
В картата, по тогавашната мода, съжителстват средновековни и антични данни.
Добър пример е Бургаския залив, където средновековните Стравико (Strauico) и Поро (Poro) са поставени наред с античното Tonzu (в южния край на залива), а вместо Аполония стои надпис Sizopoli (Созопол). Срещу залива е изписано C[avo] le Manco. Поро заедно с областта Загора (Sagora) попада в границите на България, а Стравико е до самата й граница с Romania. Герард Меркатор отбелязва Перонтико (вероятно между с. Лозенец и залива Арапя), откъдето то влиза в много други картни подложки.Gatopoli е поставено в дъното на залив на север от полуостров Инеада.
Лит. Орачев 2005; Стоименов 2008.

Comments are closed