1-1-Каменните-блокове-с-отвори 1-2-Каменни-блокове-с-две-дупки

Основни форми на каменни блокове с един и два отвори, които са открити в акваторията на Българското Черноморие. Част от тях не са същински, а мъртви котви,  каменни пушки (баби) за швартоване на плавателни съдове или тежести за даляни.

Каменни блокове с отвори

Първата „древна каменна котва с отвор” от Българското Черноморие, което в представите на древните елини е част от „Левия Понт”, беше открита при подводни проучвания през 1966 г. в акваторията на нос Калиакра. По-късно каменни блокове с отвори започнаха да се намират в днешните акватории и по бреговата ивица около почти всички изследвани крайбрежни селища. Към днешна дата са известни над 250 каменни блокове с отвори, които се съхраняват във фондовете на крайбрежните музеи. Районите на тяхното местонамиране се интерпретираха като акватории на древни пристанищни басейни, в които плавателните съдове оставили били своите „каменни котви”.
Каменните блокове с един, два и три отвора от Черноморието се датират във втората половина на II хил.пр.Хр., но датировката е предпоставена. В действителност всички каменни блокове от Странджанския шелф, които са намерени на дълбочини по-малки от 10-12 м, няма как да произхождат от праисторически пристанища, тъй като и през късната бронзова и ранножелязната епоха тукашните заливи са били преградени от стари пясъчни коси. Те са се били акумулирали около днешната -10 метрова изобата, като за тяхна подложка са служели горнокредни вулкански скални откоси (валове). Ето защо от палеогеографска, археложка и историческа гледна точка повечето открити досега каменни блокове с един и два отвора от Стртанджанското Черноморие изглежда не са служели за котви, а представляват пушки (баби) за швартоване на кораби и/или за тежести на таляни/даляни. Бяха намерени и каменни котви с кръстове, които доказват употребата на каменни котви и през средновековната епоха. Каменни котви са употребявали чак до нашето съвремие: по Южното черноморско крайбрежие – от прословутите лази, а Българското Черноморие – от некрасовците, които са били едни от най-добрите делфинобойци.
Лит.: Орачев, Орачева 1988, Орачев 1988, 2007 с пос.лит.; срв. Лазаров 2009..

Comments are closed