Кръгли маси

Една от основните цели на Сдружение „Черноморска Странджа“ е да подкрепя, да координира и да насочва научните изследвания – не само по крайбрежието и прилежащия шелф, но и в планината. Тя се реализира и чрез кръгли маси. На тях водещи и млади специалисти в отделни области споделят резултатите от свои проучвания.
Досега  са проведени кръгли маси на следните теми:
“Странджанското крайбрежие между Маслен нос и Резово -проблеми на историята, културата и специализирания туризъм” (12 – 14 октомври 2012)
„Християнството в Странджа и Южното Черноморие” (29-31 май 2013 г.)
“Традиционни занаяти в Странджа и Черноморието” (1-3 ноември 2013)
“Успешни модели за опазване и социализиране на културното наследство” (6 – 8 юни 2014) 
„Споделени практики за опазване и социализиране на културното наследство” (31 октомври – 02 ноември 2014)
В досегашните кръгли маси взеха участие специалисти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Кирил и Методи“, Варненски технически университет, Националния археологически институт с музей, Националния исторически музей, Министерството на културата, Военно-морския музей – Варна, Регионалния исторически музей – Бургас, Регионалния исторически музей – Варна, Център по подводна археология, Институт по балканистика с център по тракология, Морски вестник, краеведи, етнографи и фолклористи от Бургаска и Ямболска област.

Comments are closed