Експозиция  „История на котвата”

В България нямаше музей, който целево да представя историята на котвата. Колекции с няколко реконструкции на антични котви има Шабленската музейна сбирка и музеят “Добруджа и морето” в гр. Каварна. Антични каменни и оловни щокове представят в своите експозиции и крайбрежните Варненски, Поморийски, Бургаски и Созополски музеи, на които обаче не са направени реконструкции. Същото е положението в НИМ-София и НАИМ-София. В Китен Центърът за морска история и подводна археология е сътворил експозиция, в която излага и табла за историята на античната и средновековната котва. Колекция от котви притежава и Военно-морския музей във Варна. Специална зала за своята морска история има и музеят в Балчик.

Създадената от Сдружение “Черноморска Странджа” обществена колекция “История на котвата” в град Ахтопол оформя първата българска цялостна експозиция. Със своя хронологически обхват от близо три хилядолетия и с разнообразието на типове и разновидности тя съдържа една от най-големите колекции в света. Това не е случайно – покрай Ахтопол от хилядолетия върви един от най-древните черноморски навигационни трафици, като в миналото основните поминъци са не само риболова, но и морската търговия с продукти на околното планинско население. Същевременно ахтополското крайбрежие е едно от най-опасните за навигацията в Черноморието, като в неговия шелф са зарегистрирани най-много древни и съвременни корабокрушения.

В досегашните практики музейното експониране на най-важното корабно съоръжение – котвата, не е достатъчно атрактивно.

Нашата експозиция цели:

  • да съчетае наличните котви и котвени части от основния фонд с подкрепящи материали от научно-спомагателния фонд (стари морски, карти, изображения на котви от монети и други);
  • част от котвите и реконструкциите са подредени в хронологичен план, като за всеки отделен тип е изработено информационно табло, а за отделните екземпляри – информационни табели; за определени експонати на информационните табла са представени и рисунки и фотоси с изображения на корабите, на които вероятно са принадлежали;
  • историческите данни за Ахтопол с поднесени на фона на експозиция от стари европейски карти, гравюри, рисунки, архивни снимки и други;
  • данните за пристанищната система по ахтополското крайбрежие представени в динамичен план; освен чрез старите морски карти визията за селищната и пристанищната система да се изгражда и чрез самолетни снимки на ахтополското крайбрежие и неговия непосредствен район. Представени са и данни за риболова и другите стопански дейности, който да се илюстрират чрез архивни снимки.

Експозицията се развива в тревните площи, първият етаж на ресторант “Музея” и във две зали на втория етаж. В тревните площи са разположени големи железни котви, които оформят своеобразна панорама така, че да са добре видими и от морето, и от пристанището, и от самия град. Котвите представят образци от I хил.пр.Хр. до XX век, а картите – развитието на европейските представи за региона от IV до XIX век. Основната част на котвената колекция е подредена в „Залата на котвите”. Във витрини и върху подиуми се експонирани и някои находки от античността и средновековието, които са намерени при случайни подводни дейности в района на корабокруширали кораби. На базата на оригинални корабни оръдия са изработени цялостни техни реконструкции.

В съседната „Зала на картите” се предлага експозиция от представителна извадка от старите карти на Черно море, Странджа и Ахтопол. Тя включва подбрани дигитални копия на морски (портоланни) и сухоземни карти от IV до XIX век. Всеки котвен и картен експонат се придружава от информационна табела на български, руски и английски език

Comments are closed