ал-ИДРИСИ Карта на Абу’Абд Аллах ибн Мухамад ал-Идриси (1100 – 1165) 1154 г.

Рисувана, цветна, от книга (секция V.4 – Оксфордски кодекс)
По цв.д. на фотоархив “Веселин и Боян Бешевлиеви”

1153-Idrisi-VI-5-Oxford-03Приема се, че ал-Идриси е секционирал някаква голяма Мappe mundi, а неговата „География” е съдържала 7000 географски обекта (с 1000 по-малко отколкото е дал например Птолемей).
В “Описанието на пътя от град Константиния по морския бряг до устието на реката Дану, където се намира град Мирис” Ал-Идриси записва “Който желае {да мине] по този [път], той тръгва от Костантиния [Цариград] и до град Айлугис [Логи] има 25 мили. Това е град на висока планина, на 12 мили от морето… От Айлугис до град Аймидия [Мидия] има 25 мили. Последният е хубав и многолюден град, близо до морето. От него до град Агатубулис [Ахтопол] има 25 мили. От последния до Басилику [Василико] на брега на морето има 25 мили. От Басилику до град Сузубули [Созопол] на морето има 25 мили…”

Comments are closed