Портоланна карта на част от Средиземно море, Черно море и река Дунав

Анджелико де Далорто
Портоланна карта на част от Средиземно море, Черно море и река Дунав
1300-1335 г.
фрагмент
ЦДА КМФ 35

Dalorto-02222Фрагментът от стенна морска карта на Средиземно и Черно море представлява част от колекцията на принц Корсини (Глоренция). С червено мастило са маркирани държавите и областите. На Балканите – наред с книжните Thracia и Macedonia са изписани Гърция (Grecia)  и България (Burgaria). По Българското Черноморие (Поморието в документи на царската канцелария на цар Иван Асен II) с червено мастило са отбелязани Созопол (Sizopoli), Несебър (Mesenber) и Варна (Varna), защото там е имало италиански консулства или фактории. Ахтопол (Gatupoli) е поставен между Урдовиза и Стагнара.

Comments are closed