Начинания

  • Изграждане и развитие на обществената колекция “История на котвата”;
  • Организиране на ежегодни тематични кръгли маси проблемите на културно наследство на Черноморска Странджа;
  • Организиране и подпомагане на целеви научно-изследователски теренни експедиции в Странджа и Черноморския шелф;
  • Съдействие за изготвяне на археологическа карта „Черноморска Странджа”;

Кръгли маси

Една от основните цели на Сдружение „Черноморска Странджа“ е да подкрепя, да координира и да насочва научните изследвания – не само по крайбрежието и прилежащия шелф, но и в планината. Тя се реализира и чрез кръгли маси. На тях водещи и млади специалисти в отделни области споделят резултатите от свои … Прочети още

Posted in Начинаня | Leave a comment

 

Comments are closed