Котви

Котвата е онова най-важно съоръжение, без което корабоплаването е немислимо. Най-вероятно първите котви се появяват още през V хил.пр.Хр. и в следващите хилядолетия техните изображения се налагат като символ на надеждата. За сър Артър Джон Еванс именно изображението на двурогата котва стои в основата и на Алфата – първата буква от старогръцката азбука.
Древните котви са били изработвани от камък, олово и желязо и се откриват на суша и под вода. Наскоро беше открита и една бронзова двурога котва, която е изложена в музея на Бодрум. Според вида на материала те се разделят на следните групи:

1. Каменни блокове с отвори
2. Каменни котви с три отвора
3. Каменни щокове
4. Оловни щокове с П-образен жлеб
5. Оловни щокове с отвори и опора за вретеното
6. Оловни щокове с кутии (фиксирани щокове)
7. Железни котви
7.1. Антични котви
7.2. Средновековни котви
7.3.  Съвременни котви

За най-древни се приемат каменните блокове с отвори. В Черноморието те се датират във II хил. пр. Хр. и се свързват и с древнотракийско корабоплаване.
Камъкът стои в основата и на следващия етап от развитието на котвата – двурогата щокова котва. Според най-популярната древна версия тя била изобретение на скита Анахарсис. Зад това име се крие древен (малоазийски?) културен герой, чиито други изобретения могат да се отнесат към средата на II хил. пр. Хр.

По подобие на каменните щокове започват да се изработват и оловните – техните най-древни образци с т.нар. „П-образен жлеб” имат вероятен западночерноморски произход. Не е изключено да са изработвани в Аполония (дн. Созопол) от VII докъм V в. пр. Хр.

През IV в.пр.Хр. се появяват по-съвършените оловни щокове с отвори. Те имат различни форми, размери и тегло и по Западното Черноморие се употребяват докъм I в.пр.Хр., когато започват да се изместват от оловните щокове с кутии (фиксирани щокове). Тяхното масово разпространение в Черноморието се дължи на римския боен флот.

Двуроги са и най-древните железни котви, които започват да се използват през и след IV в. пр. Хр. Оттогава до наши дни са познати много техни разновидности.
Някои от черноморските котви се датират сравнително добре и позволяват да се допълнят или доуточнят редица страни на древната черноморска навигация, която започва да се развива още през втората половина на V хил. пр. Хр.

Comments are closed