Каменни щокове

След каменните котви с отвори се появяват котвите с каменни щокове. Те са основната част на каменно-дървените двуроги щокови котви със съставно вретено. Всяка отделна част на съставното вретено (ствола) е завършвала с рог и се е изработвала от разполовен през средата чатал на дърво.
Въз основа на един фрагмент на Ефор двурогата щокова котва се приема за антично нововъведение. Това е така, защото цитираният от елинския географ Страбо (Strabo 7.3.9) античен историк Ефор го свързва със „скита Анахарсис”. Неговият живот се датира около 600 г. пр. Хр. И оттам идва досегашната датировка за появата на двурогата котва в специализираната литература: втората половина на VII в. пр. Хр. Всички досегашни находки от Българското Черноморие обаче са с несигурни датировки, макар каменни щокове да са изобразени върху монетите на Аполония Понтика и да се датират в VII-V в.пр.Хр. Същевременно данните за другите „изобретения на Анахарсис” – и особено онова на ковашкия мях, позволява изобретяването на двурогата котва с каменен щок да се свърже с Мала Азия и да се отнесе към втората четвърт на II хил.пр.Хр. Според някои анализи двуроги котви се виждат и на достигналите до наши дни изображения на „крито-микенски” кораби.
Каменни щокове на юг от Маслен нос засега са открити единствено в акваториите на Маслен нос, Китен (античното Урдовиза) и Ахтопол (два такива щока могат да се видят в музейната сбирка в „Старото училище”). В ахтополската експозиция „История на котвата” са изложени три каменни щока, които са намерени в района на устието на р. Караагач. Тяхното местонамиране (на около 8 м дълбочина) не позволява да се установи със сигурност дали става въпрос за котвена стоянка или за крайбрежен храм (разположен на надзаливна, днес удавена речна тераса) или върху скалната подложка на древната пясъчна коса, която е разнесена около средата на I хил.пр.Хр. По-вероятно изглежда да става въпрос за разпилени находки от крайбрежен храм, който ще да е бил унищожен през V в.пр.Хр.
По правило каменните щокове в българските колекции са изработени от скали, които липсват по Българското Черноморие. Ето защо те принадлежат на чужди мореплаватели и повечето изследователи ги свързват с карите – един от големите древни морски народи. Каменните щокове са били използвани през VII-V в.пр.Хр. и от първите гръцки заселници (неправилно именувани като колонисти) в Черноморието. Върху някои от аполонийските монети е представен тъкмо подобен вид щокова котва.
Лит.: Орачев 2013 с пос.лит.; срв. Лазаров 2009.

Comments are closed