Оловни щокове с кутии

В българската литература те бяха определени като щокове „кутиест тип” (щокове с кутии), докато в средиземноморската археология са известни като „фиксирани щокове” (lead fixed stocks). М. Лазаров възприе и се опита да наложи класификацията и датировките на G. Kapitän, който ги определи като тип C с три разновидности. Най-ранният подобен екземпляр е открит в залива край средиземноморския нос Антиб, датира от VI в. пр. Хр. и се свързва с „етруско” корабоплаване. По-вероятно е обаче този тип щокове  да са финикийско (картагенско?) изобретение, тъй като повечето от онези с ранни датировки са от Западното Средиземноморие. Възприетата схема и датировки на Г. Капитен (V-IV в. пр. Хр. – III в. сл. Хр.) изглеждат неприложими за Черноморието, защото този тип оловно-дървени котви най-вероятно са донесени в черноморски води от римския боен флот. Засега най-ранният щок (от римска либурна?) е открит в акваторията на Балчик (античният Дионисопол) и датира от I в. пр. Хр., като засега този тип щокове по Българското Черноморие следва да се датират в периода I в. пр. Хр. – III-IV в. сл. Хр.
Ахтополските образци са четири – два с правоъгълни и два с овални кутии. Фондът разполага и с три стегачки: два щока постъпиха във фонда през 2013 г. ведно със стегачките, което позволява много точно да се направят техни реконструкции. Щоковете с овални кутии липсват в класификацията на Герхард Капитен, но в единия от ахтополските щокове се е запазила масивната дървена сърцевина, а от другия се разбира добре, че понякога още при отливането тя е била допълнително укрепвана чрез прорезни оловни напречни ленти. Предстои нейната радиовъглеродна датировка, която ще може да се калибрира и дендрохронологически. И седемте спасени от претопяване оловни елемента от  двуроги щокови римски котви бяха обявени за намерени в акваторията на с. Синеморец. Четири от тях обаче се отличават със специфичните си конкреции, които са характерни за оловните щокове и стегачки по Добруджанското крайбрежие.
Лит. Орачев, Орачева 1988, Орачев 2013, 2014: срв. Kapitän 1984; Haldane 1984, 1986; Лазаров 2009 с пос.лит.

Comments are closed