Железни котви

Основни видове железни котви през античността, средновековието и новото време (от I хил. пр. Хр. до XIX век)

 

Tablo 70x100 kotvi.indd Първите железни котви се появяват през IV-III в.пр. Хр. и специално за Черноморието се дължат на македонското и селевкидското военно корабоплаване. Чак докъм III в.сл.Хр. те се използват предимно от военни кораби. От желязо изработвали най-различни котви. Те маркират и антични, и средновековни пристанищни акватории, като илюстрират развитието на котвата в продължение на две хилядолетия и половина. Откритите в ахтополската акватория антични и средновековни двуроги железни котви са извънредно ценни за средиземноморската морска история и археология.

Comments are closed