Новини

„Историко-археологически проучвания 

в Черноморска Странджа – 2018 г.”

27 октомври 2018 г., хотел „Невен” в гр. Ахтопол

Под патронажа на г-н Вълчо Чолаков

областен управител на област Бургас.

Това е тринайсетата поредна среща, която организираме с оглед реализацията на нашата основна цел: да се опазва, съхранява и популяризира културно-историческото ни наследство на суша и под вода. В нея ще участват директори на музеи, представители на министерството на културата, на местната власт от общините в Бургаска област, университети и научни институти, изследователи.

Културното наследство е ценност за обществото, чието значение в условията на глобализация все повече определя избора на средата и качеството на живот. Неговото ефективното използване, опазване и защита е основен акцент в европейските политики. То се разглежда като инструмент за запазване на националната идентичност, за икономически растеж, социална и духовна политики.


П Р О Г Р А М А

9,00   Водосвет от Негово Преосвещенство Агатополски епископ Иеротей.

             Приветствие от домакините.

              Приветствие от г-н Вълчо Чолаков, областен управител на Бургаска област.

             Приветствие от Станислав Димитров, кмет на Ахтопол.

Модератори – Пламен Крайски и д-р Атанас Орачев

9,30 – 11,00 ч. – Първо заседание

Доц. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей

„Съкровището от Калиакра”

Проф. д-р Иван Христов, зам. директор на Националния исторически музей

“Остров Св. Тома в залива Аркутино. История и археология.”

Проф. дин Казимир Попконстантинов, Великотърновски университет „Патриаршеският манастир “Св. Йоан Предтеча” на остров Св. Иван”.

Проф. дин Иля Прокопов, Кръг Будител

„Залезът на елинистическите монетосечения и появата на имитациите в монетната циркулация по Странджанското крайбрежие”.

11,00 – 11,30 ч. – Кафе – пауза

11,30 – 13,00 ч. – Второ заседание

Даниела Агре, Национален археологически институт с музей

„Проучване на късноелинистическите домове край Синеморец и Бродилово през 2018 год.”

Доц. Андрей Аладжов, Национален археологически институт с музей

„Археологически проучвания на късноантичната и средновековна

крепост Агатополис”.

Д-р Калин Димитров, директор на Центъра по подводна археология и Павел Георгиев, археолог в ЦПА

“Подводни археологически проучвания на Центъра за подводна археология през 2018 година: Варненското и Белославкото езера и в залива пред устието на р. Ропотамо”.

Д- р Стефан Пейков, ГЕОПАН

„Кметовете на Несебър след 1876 год.”

 

 

Сдружение „Черноморска Странджа” и археологическите проучвания и културния туризъм в Ахтопол 

инж. Петър Кънев, председател на Сдружение „Черноморска Странджа”

 

2052f0eee3b610c.jpgАхтопол е единствения стар черноморски град, в който развитието на специализирания туризъм изостава в сравнителен план. Сред многото причини за това се нарежда и доскорошното състояние на археологическите проучвания. Те – макар и да доказваха хилядолетната история на крайбрежния град, бяха сондажни, епизодични и несистемни от гледна точка на съвременния туризъм. Оттук произтече и една от основните задачи на Сдружението ни – да подпомогне това развитие не само чрез идеи и ежегодни научни форми, които организираме под формата на „Кръгли маси”, но и чрез конкретни дела. Първото наше дело е музейната експозиция „История на котвата”, а второто предстои да бъде реализирано именно в археологически план.

До 2013 г. археологическите проучвания (на суша и под вода) бяха изяснили, че животът на ахтополския полуостров, околните територии и акватория започва през първата половина на V хил. пр. Хр., като материалите от праисторическите епохи очертават наличието на живот и през бронзовата, и през ранножелязната епоха. Функционирало е и крайбрежно тракийско селище в доримската епоха с прилежащи пристанищни стоянки в южния и в северния залив, То се развива в следващите периоди като градски и духовен център на Източна Странджа (на юг от Маслен нос). През 2014 г. екипът на д-р Андрей Аладжов направи сериозен археологически принос, тъй като разкри участък от крепостната стена с дължина 32 м, две външни и две вътрешни кули, и проходът на една от портите на късноантичния град. Тези проучвания очертаха необходимостта от предварителни геофизични проучвания на незастроените площи от 7.5 дка пред „Гръцкото училище”. С този задача се зае Сдружение „Черноморска Странджа”, което ги организира и финансира.

По предложение на нашия Научния съвет беше поканен специализиран екип под ръководството на инж. Кирил Велковски (ЦПА – Созопол) и гл. ас. д-р Християн Цанков (МГУ „Св. Ив. Рилски“ – София) с научен ръководител гл. ас. д-р Андрей Аладжов (НАИМ-БАН) и научен консултант д-р Атанас Орачев (Сдружение „Черноморска Странджа”). Представеният Отчет „Предварителни геофизични (геомагнитно, георадарно и електро-съпротивително) проучвания за целите на археологията в района на Старото гръцко училище в гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас” надмина очакванията. Резултатите очертаха със сигурност две монументални сгради (едната вероятно е президия на късноантичния град) и множество аномалии, които маркират различни по характер обекти.

Сдружение „Черноморска Странджа” предложи на Община Царево да финансира през 2015 г. археологическите проучвания на незастроените площи пред „Гръцкото училище” под научното ръководство на д-р Андрей Аладжов от НАИМ при БАН. Благодарение на разбирането на кмета на Ахтопол инж. Атанас Желязков, които целенасочено е икономисал пари от различни дейности с мисъл за бъдещето на своя роден град са заделени 10 000 лв. Подкрепа обеща и доц. Д-р Бони Петрунова – зам.-министър на културата. Ще се отсрами и Сдружението.

Наред с археологическите проучвания, които би трябвало да станат ежегодни, е необходимо също така да се предприемат геофизични проучвания в някои перспективни райони около северния залив и някои други територии. Те следва да фиксират обекти в занаятчийския квартал, некрополите и пристанищните структури на Ахтопол. Сдружение е готово да организира и да финансира подводни геофизични и археологически проучвания на обекти в северния ахтополски залив. Така ще е приноса на гражданското общество.

Именно подобни системни целенасочени проучвания биха дали добри материали за новостроящия се музей, който следва да се изгради като „Градски исторически музей” на Ахтопол – единствения стар черноморски град, който няма подобен музей.

 

 

Морето и Странджа – музеи, културен туризъм и „България – 2020”

00 Главна страницаТова е темата на “Кръглата маса“, която за пореден път организира Сдружение „Черноморска Странджа” с оглед реализация на неговата основна цел: да опазва, съхранява и популяризира културно-историческото ни наследство на сушата и под водата. Този път стремежът на участниците в Сдружението е насочен към това да съдействат на местно и национално ниво за създаването на условия за развитие на културния живот, археологическите изследвания, специализирания туризъм и опознаването на историята в района на Странджа с крайбрежната ивица и шелф.

Тя ще се проведе в Ахтопол на 25 април 2015 г.

Досега темите на проведените предишни срещи са били:

 • „Странджанското крайбрежие между Маслен нос и Резово -
  проблеми на историята, културата и специализирания туризъм” 

(12 – 14 октомври 2012 г.)

 • „Християнството в Странджа и Южното Черноморие”
  (29-31 май 2013 г.)
 • „Традиционни занаяти в Странджа и Черноморието”
  (1-3 ноември 2013 г.)
 • „Успешни модели за опазване и социализиране на културното наследство”
  (06 – 08 юни 2014 г.)
 • „Споделени практики за опазване и социализиране на културното наследство” с участието на изследователи и архитекти от Република Турция.
  (31 октомври  до 2 ноември 2014 г.) 

В „Кръглата маса” ще участват представители на министерствата на туризма и културата, директори на музеи от Бургаска област, на местната власт от общините в Бургаска област, университети и научни институти, изследователи.

витрини-13Културното наследство е ценност за обществото, чието значение в условията на глобализация все повече определя избора на средата и качеството на живот. Неговото ефективното използване, опазване и защита е основен акцент в европейските политики. То се разглежда като инструмент за икономически растеж, социална и духовна интеграция и като важен фактор за съхраняване и мултиплициране на културното многообразие на Европа.

витрини-20Във връзка с това участниците ще се опитат компетентно да разискват върху ролята на културното наследство като стратегически ресурс за развитие на културния туризъм в България. Основен акцент ще се постави върху подготовката на проектните предложения за кандидатстване по Европейските програми в периода до 2020 г. Стремежът е да се дискутират проблемите, които възникват в оста музей – община – държава; структурирането на екипите и повишаването на капацитета им при подготовката на проектните предложения и др.

ПЛАКАТ-2015-1Програма

 1. „Политики на Министерство на туризма за развитие на културно-историческото наследства в туристическите региони” от Милка Нанова, директор на Дирекция „Програми и проекти в туризма” в Министерството на туризма.
 2. „Европейските фондове за изпълнението на Програмата „България – 2020” от Цветелина Димитрова, – експерт- проекти.
 3. „Добри практики в представянето на културно-историческото наследство на Община Бургас” от Йорданка Ананиева, зам.- кмет на община Бургас.
 4. „Странджа – има ли време?” от Красимира Костова, директор на исторически музей гр. Средец.
 5. „Местните музеи и археологическите проучвания по Южното Черноморие – проблеми, резултати, перспективи” от Милен Николов, директор на РИМ – Бургас.
 6. „Участие на доброволци и студенти в работата на археологически обекти”, Вера Петрова и Боб ван де Санде (Холандия).

Откриване на изложбата „Деултум – портата към Странджа” на Общинския исторически музей от гр. Средец в залата на „Картите” на музея „История на котвата” създаден от сдружението.

Посещение на Общинския исторически музей в гр. Царево и презентация от Яна Кирязова, директор на музея.

От 18,15 ч. в залата на хотела ще се състои прожекция на документалния филм  “Космогонията на трите свята”, на режисьора Ян Петер де Йонг.

 

 

СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНОМОРСКА СТРАНДЖА”

С МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ИНИЦИАТИВА В АХТОПОЛ

000252ea3ce2e9aa6.jpgСдружение „Черноморска Странджа” обяви програмата на своята традиционна „кръгла маса” в Ахтопол. Петата поредна среща е с международно участие и е посветена на „Споделени практики за опазване и социализиране на културното наследство”. Тя ще се проведе  от 31 октомври  до 2 ноември 2014 г. в  хотел „Невен” – гр. Ахтопол, който се превърна в културен и научен център на Странджанското черноморско крайбрежие.

 Международната проява е солидна крачка към реализацията на основната цел на сдружението:  да подпомага съхраняването и  опазването на културно-историческото ни наследство на суша и под вода. Със своята дейност, сдружението не само създава условия за развитие, а дава и нови насоки в развитието на културния живот, археологията, историята и специализирания туризъм в района на Странджа и нейната крайбрежна ивица и шелф.

Програмата на есенната среща привлича вниманието ни  още с откриването. То ще се състои на нос „Свети Яни” на мястото, където е съществувал манастира „Свети Йоан Предтеча” от VI век до 50-те години на XX век.

Напътствено слово и Водосвет ще отслужи Негово Преосвещенство Агатополски епископ Йеротей, игумен на Поморийския манастир “Св. Георги Победоносец” по повод на Денят на Будителите – 1 ноември..

В първото заседание, с интерес се очакват докладите на специално поканени учени от Р.Турция : „Защита и опазване на културното наследство от Бронзовата епоха в Странджа планина.” от проф. д-р Мехмет Ьоздоан, Истанбулски университет, Департамент по археология; „Опазване на селското културно наследство в района на Странджа планина.” от доц. д-р Зейнеп Ерес, Технически университет – Истанбул, Департамент по архитектура; „Опазване на културното наследството от неолита в Странджа” от доц. д-р Ейлям Ьоздоан, Истанбулски университет, Департамент по археология; „Музеите на открито – начин за опазване и популяризиране на културното наследството – примерът с Актопраклък” от доц. д-р Неджми Карул, Истанбулски университет, Департамент по археология.

Във второто заседание ще бъдат споделени българските практики по опазване и социализиране на културното наследство. На тях са посветени докладите:  „Опазване и социализиране на културното наследство под вода – има ли български модел?” от Христина Ангелова, Център за подводна археология, Созопол; „Античните фестивали – икономически и социални аспекти. Фестивалът на античното наследство “Орел на Дунава” и римският легионен лагер Нове” от доц. д-р Стоян Проданов, СА “Д. А. Ценов”, Свищов; „Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове” от арх. Емил Йорданов, УАСГ; „Българският храм „Св. Никола” в Лозенград – история, състояние и идеи за възстановяване” от Пламен Крайски, археолог, „Кръг Будител”;  „Музеят „История на котвата” в Ахтопол като добра обществена практика” от проф. д-р арх. Милена Николова, д-р Атанас Орачев, Пламен Крайски.

Четвъртата кръгла маса в Ахтопол показва, че ръководството на Сдружение „Черноморска Странджа” има нова културна стратегия, която ще покаже хилядолетната история на народите, населявали Балканите като плетеница от взаимовръзки, културни и политически влияния. В тази стратегия, споделените практики са верен път за взаимно обогатяване и налагането на балканското културно наследство като общо притежание на човечеството.

Несъмнено, това е културна стратегия за XXI век и тя следва да бъде подкрепена от всички компетентни институции и обществеността у нас.

019А52ea3cfca17d6.jpgКултурно-историческото ни наследство – за проблемите, задачите и специалистите

Кои са успешните модели за опазване на културно-историческото ни наследство? Отговорът на този въпрос ще занимава участниците в Четвъртата кръгла маса, която организира Сдружение „Черноморска Странджа” в град Ахтопол на 7 юни. В последните години, благодарение на програмите на Европейския съюз, бяха оползотворени значителни средства за консервацията, реставрацията и адаптацията на редица недвижими културни ценности. Това създаде условия за развитието на т.н. културен туризъм, но от друга страна, нажежи страстите на учени, архитекти, защитници на културното наследство в спора до колко се посяга на паметника, къде свършва идентичността и къде започва хипотезата.  Ето защо преди старта на следващия програмен период е необходимо да се направи сериозен анализ, да се видях успешните реализации и кои са допуснатите груби грешки, които нарушават степента на истинност, правдивост и достоверност на паметника, както и на естетическите  критерии на възприятието. Наред с това Законът за културното наследство показа своите дефекти и сред специалистите отново се поставя въпросът за нуждата от неговата промяна.

Участие на Кръглата маса са заявили доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова от УАСГ,  д-р Миланка Патак, проф. Диана Гергова и доц. Бони Петрунова от НАИМ, д-р Христина Ангелова от Центъра по подводна археология, проф. Валери Стефанов като председател на Съюза на колекционерите – СУ, Веселин Хаджиангелов, завеждащ Музейния комплекс в с. Белчин.   По време на срещата Ивелина Иванова, директор на музея в Малко Търново, ще представи куполната гробница в местността „Мишкова нива” – забележителен паметник на културно-историческото ни наследство, номиниран през 2014 г. от организацията „Европа Ностра” за европейска защита и съхранение. Участие в дебатите на Кръглата маса е заявено и от страна на ДАНС, чийто представител ще обърне специално внимание на незаконния трафик на културни ценности. Присъстващите ще имат възможност да се запознаят и с богатия исторически архив на българската Военно-географска служба. Ще бъде открита обновената експозиция на обществената колекция „История на котвата” и гостуващата там изложба „Средновековна керамика от колекцията на Регионалния исторически музей – Бургас”.

Особено важно е да се знае, че предстои подписването на договори за съвместна дейност между Сдружение „Черноморска Странджа” и музеите в Бургас и Малко Търново. Програмата на Кръглата маса включва и посещение на светилището в местността „Мишкова нива”. Ще се проведе среща с г-н Илиян ЯНЧЕВ, кмет на Община Малко Търново и общински съветници.

ПРОЕКТ ЗА ПЛАКАТ11Подновяването на вниманието на българската научна общност към Странджа и нейното Черноморско крайбрежие е определена заслуга на ръководството на Сдружението: инж. Петър Кънев – председател на Управителния съвет, Пламен Крайски – председател на Обществения съвет и д-р Атанас Орачев – председател на Научния съвет. Досегашната работа и бъдещите планове на Сдружението продължават изследователската и културната стратегия, формулирана от световно известния български учен проф. Александър Фол още през 80-години на миналия век. Инициативите на Сдружение „Черноморска Странджа” са подпомогнати от „Кръг Будител”.

Comments are closed