Пътни карти

Пътни карти се зараждат и развиват за нуждите на практиката, т.е. те се рисуват, за да задоволят потребностите на военни, чиновници, търговци, пътешественици, пощенски, куриерски и други услуги. Единствената достигнала до нас в цялост антична карта е римска – т.нар. Tabula Peutingeriana, която е редактирана за последно малко след 340 г. Запазил се и един фрагмент на карта върху кожено покривало на римски щит, открито в Дура Европос от втората четвърт на III век. Върху него е нанесен част от римския крайбрежен черноморски път на север от Одесос (дн. Варна) до Херсон Таврически (Кримския полостров). Не са известни засега никакви средновековни пътни карти. Такива започват да се изработват в западноевропейските ателиета през XVI век. За Балканите най-често се изчертават двата най-важни пътя – т.нар. Диагонален път (наричан Via Militaris или Via Singidunum, Белград – София – Константинопол) и Via Egnatia (Дурас – Константинопол). Налице са и добри карти на Дунавския воден път, а първите карти на „вертикалните“ пътища (от Подунавието за Цариград-Константинопол) изработват руснаците с оглед на своите имперски апетити. Пътната мрежа осе нанася и в някои политически, военни и търговски карти.

“Руска” военна карта на Балканите и пътищата към Цариград 1771 г.

1771-Rusmap-03

рисувана, цветна , самостоятелна (фолио) ЦДА КМФ 35 296/3 Картата е южноорентирана и представя пътищата, които водят от Долното Подунавие за Цариград (Константинопол, дн. Истанбул). Изработена по време на руско-турската война от 1768-1774 г. Използване е чужда картна подложка с географската номенклатура, която обхваща северните и югоизточните български земи. Бургаският … Прочети още

Posted in Пътни карти | Leave a comment

ал-ИДРИСИ Карта на Абу’Абд Аллах ибн Мухамад ал-Идриси (1100 – 1165) 1154 г.

1153-Idrisi-VI-5-Oxford-03

Рисувана, цветна, от книга (секция V.4 – Оксфордски кодекс) По цв.д. на фотоархив “Веселин и Боян Бешевлиеви” Приема се, че ал-Идриси е секционирал някаква голяма Мappe mundi, а неговата „География” е съдържала 7000 географски обекта (с 1000 по-малко отколкото е дал например Птолемей). В “Описанието на пътя от град Константиния … Прочети още

Posted in Пътни карти | Leave a comment

Tabula Peutingeriana Римска пътна карта (итинерарий) след 340 г.

340AD-TBP_8-9_02

Рисувана, цветна, пергамент, 674 х 34 см Codex Vindobonensis 324 на Австрийската национална библиотека Единствената антична, която достига до наши дни в цялостен вид. Назована е по името на историка Конрад Певтингер – Tabula Peunteingeriana. Oтбелязани са пътища, градове, укрепления, лагери на римски легиони, реки, езера, гори и планини на … Прочети още

Posted in Пътни карти | Leave a comment

Comments are closed