Мисия

Сдружение “Черноморска Странджа” е създадено през януари 2012 г. и има за мисия:

  • опазване, съхранение, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство, културните ценности, археологически обекти, произхождащи от територията и акваторията на Република България;
  • популяризиране на българското културно наследство в страната и в чужбина;
  • съдействие за създаването на условия за развитие на културния живот и да стимулира инициативите от  в областта на  популяризиране на културно-историческото наследство;

Comments are closed