Два оловни щока – дарение от проф. Костадинка Паскалева

2.11.2021

Костадинка Паскалева, авторът на забележителната монография „Икони от Странджанския край“ (София, 1977), подари на ОК „История на котвата“ два оловни щока с размери: 38 х 9,5 х 4 и 49 х 9,5 х 40 см. Те са намерени случайно в акваторията на Черноморец, като проф. Паскалева навремето ги е спасила от претопяване в тежести за рибарски мрежи. Ценните артефакти представляват напречници за двуроги оловно-дървени котви със съставно вретено, които се датират в периода VII – V в. пр. Хр. Така странджанската сбирка на „История на котвата“ беше допълнена с липсваща разновидност на този тип щокове и вече може да се окачестви като най-богатата по типология и форми европейска колекция на този вид древно котвено съоръжение.


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.