Драхма на Егина

7.11.2021

Във фонда  на ОК „История на котвата“ постъпи като дарение поредната щастлива случайна находка. Тя беше намерена през 2021 г. в изхвърлена пръст от един строителен изкоп на ахтополския полуотров и представя една рядка сребърна драхма на Егина с тегло 5.18 гр и размери 17 х 20 мм. Забележителното е, че е възможно тя да е отсечена още преди да се формира царството на Терес I (след 520/519 – преди 464 г. пр. Хр.) и да се свърже с т. нар. скитски поход на персийския цар Дарий I (522 – 486 г. пр. Хр.). Макар да липсват изрични данни за участие в него на кораби на Егина, тази уникална за Странджанското Черноморие  находка засега няма с какво друго да се свърже освен с персийската флотата. По негова заповед тя отплава за Хистрос (дн. Дунав) покрай Западното Черноморие през 513/512 г. пр. Хр. и изглежда поне един от шестстотинте нейни кораби ще да е закотвил тук, за да закупи и да заплати нещо в съществуващото тракийско селище на днешния ахтополски полуостров. Приемлива е възможността и някои от оловните щокове с „П-образен жлеб“ и големите каменни напречници за двуроги котви от странджанската акватория, които се съхраняват във фонда на ОК „История на котвата“, също да се свържат с елински или финикийски плавателни съдове на персийска служба.


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.