Каменна брадвичка – нова находка в Ахтопол

2.08.2021

През 2021 г. на ОК „История на котвата“ беше дарена (по препоръка на магистъра по  тракология от Синеморец Николай Пенев) ценна находка. Тя е намерена от местният жител Мирослав Димитров, който случайно я вижда при едно от своите гмуркания в северния ахтополски залив. Брадвичката е изработена от редкия минерал омфацит (Omphacite) с химична формула: (Ca, Na)(Mg, Fe2+, Ал)Si2О6. Тези силикатни минерализации са редки, срещат в Мала Азия и някои от егейските острови, като засега подобни не са известни от днешните български земи.

Брадвичката не е имала утилитарни, а сакрални функции и може да се определи като енеолитна амулетна брадвичка. Тя най-вероятно е донесена от Северозападна Анатолия някъде в началото на V хил. пр. Хр. Редкият артефкт се нарежда до някои други находки от ахтополския полуостров и неговата акватория, които показват, че в началото на V хил. пр. Хр. тук са придошли малоазийски преселници. Съхраняваните във фонда ОК „История на котвата“ други находки от този период позволяват да се допусне, че най-вероятно в днешния южен ахтополски залив (под днешната придънна жълта глина) е имало праисторическо селище от началото на каменно-медната (халкоклитната епоха).


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.