БЛАЖЕНИЯТ ГРАД Ахтопол/Агатополис

Изследването на д-р Атанас Орачев е посветено на родолюбивите инженери Петър Кънев и Марин Несторов (съзидателите на Сдружение „Черноморска Странджа“), без които „това изследване нито щеше да бъде написано, нито издадено“. То е написано увлекателно и в достъпна форма, като е оформено в следните раздели: Блаженият град; Историческите спекулации; Административна принадлежност; Началата на първия цивилизационен модел; Природа, ресурси и производства; „Кулата на тините”; „Оградената кула”; От тракийска крепост до римски град; Да храниш столицата на света; „Войната за Проливите”; Под знака на Полумесеца;  Ахтополските пристанища; Като в антична трагедия; Вместо заключение и Кратка литературна справка. Студията представлява второ преработено и допълнено издание на едноименната брошура, която излиза през 2012 г. (с преводи на английски и руски език).


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.