Черноморска Странджа. Том 1: Ахтопол и неговата територия и акватория

В сборника “ЧЕРНОМОРСКА СТРАНДЖA. Том 1: Ахтопол и неговата територия и акватория” (BLACK-SEA STRANDZHA. VOLUME 1: Аhtopol and its Territory and Aquatory) са включени само стойностните тематични материали от ежегодните пролетни („гергьовски“) и есенни („паламудени“) „Кръгли маси” (научни конференции) на Сдружение “Черноморска Странджа” с председател инж. Петър Кънев и председател на Научния съвет д-р Атанас Орачев. Те се провеждаха редовно (от 2012 г. насетне), докато не ни постигна днешното “ковидно време”. Много от изнесените доклади и материали не засягаха темата на настощия том, някои от авторите не представиха своите материали, а други побързаха да ги публикуват в други издания. В нашия сайт ще се представят и материалите на онези автори, които депозираха само презентации.


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.