Музейна експозиция

ОК “История на котвата”

Вход

Свободен вход

Групи

Беседи по предварителна заявка

Работно време

18:00 – 21:00 (юни-септември)

Създаденото през 2012 г. Сдружение „Черноморска Странджа” (с председател инж. Петър Кънев – дългогодишен участник в експедициите на Центъра по подводна археология) постави сред основните си задачи (наред с ежегодните научни „Кръгли маси”) необходимостта да се създаде и да се регистрира музейна експозиция „История на котвата” в град Ахтопол. Изпълнението на задачата стана факт, а ахтополската експозиция се превърна в туристическа атракция. Ежегодно хиляди посетители можаха да видят една от най-големите световни котвени колекции (по отношение на типове и разновидности), които обхващат четири хилядолетия – от II хил. пр. Хр. до XX век включително. Информационната концепция (тематичната структура) разделя експонатите на четири основни групи:

  1. Котви и котвени части
  2. Находки от корабокруширали кораби
  3. Находки от пристанищни акватории и прибрежни разсипи
  4. Навигационни и други морски съоръжения
  5. Материали от Научно-спомагателния фонд (фонд Б)

Експозиционната среда на ОК „История на котвата“ е нетрадиционна и се стреми да грабне окото още чрез материалите в тревните площи около хотелския комплекс „Невен” и ресторант „Музея”. Тук се поставиха големи и атрактивни железни котви, които оформят своеобразна панорама така, че да са добре видими и от морето, и от пристанището, и от самия град. Пред входа на ресторант „Музеят” се откроява винтът на потънал край Резово гръцки кораб, чийто ефект се подсилва от руска „котва на Паркър” и реконструкция на корабно оръдие. Още при влизането в сградата (на първия етаж и терасата през туристическия сезон функционира ресторант „Музея”) се разчита на доброто дизайнерско вписване на изложените артефакти (реконструкции на котви и корабни оръдия, корабни камбани, витрини с находки от ахтополския шелф и други) на снимките, картите, рисунките и гравюрите, които са обединени в експозиция „Ахтопол и ахтополци през вековете”. На свой ред древните каменни и железни котви, разположени на ресторантската тераса, допълнително провокират интереса на посетителя да се изкачи по стълбите на втория етаж, където се развива същинската част на експозицията „История на котвата” (в зала 1) и поддържащата – „Черно море и Странджа в европейската картография” (зала 2).

Научно-спомагателният фонд Б на ОК „История на котвата“ включва и дигитални копия на стари европейски карти, самолетни снимки, ортофотографии и архивни снимки, схеми и разяснителни табла за отделните видове котви, кораби и други находки. Те са разположени и в трите зали, като в зала 3 (ведно с витрините с находки от потънали кораби и оловни лотове за измерване на дълбочини), е изложена и представителна сбирка на стари европейски карти. Те оформят две групи: морски (портоланни) и сухоземни карти. Морските са дигитални копия на пергаментните оригинали, които днес се съхраняват в големите европейски библиотеки. Сухозремните пък са копия от оригиналите на „Колекция д-р Симеон Симов“, която се съхранява в „Ценрален държавен архив“ на „Държавна агенция архиви“ в град София. Особено място заема и предизвиква голям интерес сглобката на части от две секции на едиnствената достигнала до наши дни в цялост антична пътна римска карта, т. нар. Tabula Peutingeriana.


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.