БЛАЖЕНИЯТ ГРАД Ахтопол/Агатополис

Изследването на д-р Атанас Орачев е посветено на родолюбивите инженери Петър Кънев и Марин Несторов (съзидателите на Сдружение „Черноморска Странджа“), без които „това изследване нито щеше да бъде написано, нито издадено“. То е написано увлекателно и в достъпна форма, като е оформено в следните раздели: Блаженият град; Историческите спекулации; Административна принадлежност; Началата на първия цивилизационен модел; Природа, ресурси и производства; „Кулата на тините”; „Оградената кула”; От тракийска крепост до римски град; Да храниш столицата на света; „Войната за Проливите”; Под знака на Полумесеца;  Ахтополските пристанища; Като в антична трагедия; Вместо заключение и Кратка литературна справка. Студията представлява второ преработено и допълнено издание на едноименната брошура, която излиза през 2012 г. (с преводи на английски и руски език).

Черноморска Странджа. Том 1: Ахтопол и неговата територия и акватория

В сборника “ЧЕРНОМОРСКА СТРАНДЖA. Том 1: Ахтопол и неговата територия и акватория” (BLACK-SEA STRANDZHA. VOLUME 1: Аhtopol and its Territory and Aquatory) са включени само стойностните тематични материали от ежегодните пролетни („гергьовски“) и есенни („паламудени“) „Кръгли маси” (научни конференции) на Сдружение “Черноморска Странджа” с председател инж. Петър Кънев и председател на Научния съвет д-р Атанас Орачев. Те се провеждаха редовно (от 2012 г. насетне), докато не ни постигна днешното “ковидно време”. Много от изнесените доклади и материали не засягаха темата на настощия том, някои от авторите не представиха своите материали, а други побързаха да ги публикуват в други издания. В нашия сайт ще се представят и материалите на онези автори, които депозираха само презентации.


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.