Светлозар Елдъров

Професор д.ист.н. Светлозар Елдъров е роден в Пловдив през 1956 г. Завършил е специалност история, профил балканистика в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1980 г. Научната си кариера започва в Института за военна история при Генералния щаб на Българската армия през 1981 г. Бил е и завеждащ архив в Центъра за славяно-византийски проучвания „Професор Иван Дуйчев“. През 1990–1992 г. специализира църковно-исторически науки в Папския източен институт, Богословския факултет „Св. Бонавентура“ и Българския църковен архив „Абагар“ в Рим.  От 1992 до 1996 г. е научен сътрудник в Националния център за военна история при Министерството на отбраната и специалист в Главно управление на архивите при Министерския съвет. От 1996 г. е на работа в Института за балканистика при БАН. Доктор на историческите науки от 2001 г. и професор от 2003 г. Член е на Македонския научен институт, Тракийския научен институт и Военноисторическата комисия. Участва в редколегиите на сп. „Македонски преглед“, „Военноисторически сборник“, „Балкани“ иRadovi Zavoda za Hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta uZagrebu“. Автор е на монографии, студии, статии и научнопопулярни публикации по историята на България и Балканите през ХІХ-ХХ век, националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи, българската военна и църковна история, българо-хърватските взаимоотношения и др.


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.