Сдружение

“Черноморска Странджа”

Сдружение “Черноморска Странджа” има за своя мисия опазване, съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство.

Сдружение „Черноморска Странджа” беше основано през 2012 г. от инж. Петър Кънев по идея на д-р Атанас Орачев. Още през същата година беше регистрирана  и музейната експозиция ОК „История на котвата“ в град Ахтопол и се проведе първата „Кръгла маса“ в хотелски комплекс „Невен”. Тя беше на тема „Странджанското крайбрежие между Маслен нос и Резово – проблеми на историята, културата и туризма“. В нея, и в следващите вече 15 взеха участие най-различни  учени, специалисти, държавни ръководители, представители на Общинските ръководства на област Бургас, директори на музеи, учители, общественици…

По традиция основната тематика винаги беше свързана или се въртеше около ролята на културното наследство като стратегически ресурс за развитие на туризма в Странджа. Акцетираше се и върху проблемите, които възникват в оста културно историческо наследство – музеи – общини – държава. Като цяло дейността на Сдружението се опитва да следва традицията, заложена от проф. Александър Фол, който създаде специална научно-изследователска програма за Странджанско-Сакарския край. Трябва да се отбележи, че тъкмо когато от тази мащабна програма се разбра къде, какво и как може да бъде направено, тя беше пометена в хода на събитията през и след 1989 г.

Ето защо основната цел на Сдружение „Черноморска Странджа“ е да стимулира, да подпомага и – доколкото му стигат силите, да координира научните изследвания и проектните предложения за развитие на стопанство и култура в Черноморска Странджа. Сред основните цели на нашите ежегодни пролетни („гергьовски“) и есенни („паламудени“) Кръгли маси е да бележат първата стъпка в посока координация на научните изследвания на региона. От научна гледна точка част от изнесените доклади и материали имаха приносен характер и през 2018 г. започна подготовката за издаване на „Черноморска Странджа. Том 1. Ахтопол/Агатополис, неговата територия и акватория“, чийто електронен вариант вече е налице. Много от изнесените доклади и съобщения междувременно бяха публикувани в други издания, а има и автори, които така и не предоставиха своите изследвания.

Особен интерес представляват и материалите на Центъра по подводна археология в Созопол от две наши Кръгли маси. На едната материалите бяха публикувани (International Conference: Where are the Sites: Research, Protection and Management of Cultural Heritage, 5-8 Decemberlgaria-Turkey IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008, Centre for Underwater Archaeology; Eds. Hristina Angelova, Mehmet Özdoğan; Proofreading Ali Byrne, Layout Selecta Publishers), а на другата бяха представени предварителните резултатите от дълбоководните проучвания по проeкта Black Sea MAP, които се очакват с огромен интерес.

Така наречената „пандемия“ замрази нашите програмни намерения, но музейната експозиция „Историята на котвата“ продължава своята дейност.  Надяваме се също така, че планираната Кръгла маса по пробемите на образованието в Странджанския край ще се проведе като „паламудена“ през октомври 2021 г. За всичко сторено и не сторено вече може да се научи от нашия сайт

Инж. Петър Кънев

Ръководство на сдружението

инж. Петър Кънев
Председател на сдружението

Научен съвет

Председател на научния съвет
стара история и тракология
доц. д-р Валери Йотов
археология
българска и балканска история
тракийско изкуство и компютърен дизайн

© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.