Николай Пенев

Николай Пенев е докторант по направление „Тракология” в катедра „Стара история, тракология и средновековна история” на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. С тема на дисертация „Древна Тракия в произведенията на Ксенофонт“ и научен ръководител доц. Юлия Цветкова. Магистър по специалност „Античност и Средновековие“, СУ „Св. Климент Охридски” със защита на теза: “Сведения за Тракия и траките в Scripta Minora на Ксенофонт” (2021), с научен ръководител проф. дин Диляна Ботева. Бакалавър (2006) и магистър по „Икономика“ (2008) в Санкт-Петербургски Държавен Университет по Икономика и Финанси. Член на научния съвет на Сдружение „Черноморска Странджа“ от 2021 и администратор на сайта на ОК „Музей на котвата“ в гр. Ахтопол.


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.