Диляна Ботева

Диляна Ботева е професор по стара история и тракология в СУ “Св. Климент Охридски”, чиито изследвания обхващат широк спектър от проблеми на историята и културата на древна Тракия. Прилага семиотичен подход при анализа на разнородни извори, а при работата с иконографски паметници акцентира на създаването на база данни и на количествените методи.


© Музейна експозиция "История на Котвата". Всички права запазени.